Siden hvor du kan følge byggeriet på
Kragelundvænget 21 - 7080 Børkop
 
   
   Forside
   Samarbejdspartnere
   Udstykning
   Byggeriet
   EL-installation
   Varmegenvinding
   Tips & Tricks
   Gæstebog
   Søgning
   
 

Oktober 2005 - 1. del

4. oktober 2005
Soklen er nu helt færdig.

Normalt vil man, for at spare tid, opmure soklen til indvendige mure med én høj lecablok. Entreprenøren har i stedet valgt at opmure den indvendige sokkel med to lag leca blokke i forbandt for at give en bedre bæreevne.

Klik her for at se en videosekvens (WMV - 1,4 mb)

 

Skillevaegge03


4. oktober 2005
Her er der under soklen lavet en udsparing i fundamentet, så man kan føre kloakrør ind i huset. 

 

UdgravningUnderFundament


5. oktober 2005
Her er den indvendige kloakeringen ved at blive lavet.

 

KloakeringForsinkelse - 5. oktober 2005

Huset er pt. en uge forsinket. Jvf. referat fra 1. byggemøde hedder det: "Medio uge 40 er fundament og gulve færdigstøbt incl. installationer i gulve." Entreprenøren ikke var tids nok ude til at bestille en VVS-mand. Han kommer først mandag d. 10. oktober, hvor hele gulvet skulle have være færdigstøbt.


8. oktober 2005
Så længe VVS-manden ikke kan komme, udnyttes tiden til at grave de udvendige kloak-rør ned. Det er et stort arbejde, og forsinker desværre også det indvendige arbejde på huset.

 

Kloakering 02


10. oktober 2005
Her er der kommet flamingo til at dække alle 190m2 gulv i huset. Det skal lægges under beton og rivnet.

  Flamingo

10. oktober 2005
Så kom VVS-manden fra Egtved Smedje A/S. Her har de gravet det kolde vand ned i sandlaget. Det varme vand skal først lægges, når flamingoen er klar.

 

VVS Koldt vand


13. oktober 2005
Her er stikledningen til EL lagt ned. Ledningerne er lagt 80 cm. ned i jorden, så 10 cm. sand ovenpå og efterfølgende dækbånd for stærkstrøm og for fiber.

 

Nedgravning af stikledning


14. oktober 2005
Radon-sikring (det sorte plast ved kanterne) er lavet færdig, der er lagt flamingo på i alle rum samt rivnet i de rum, VVS-manden ikke skal lave radiator i. VVS-manden har også lagt rør ned til centralstøvsugeren (GenVax).

 

Rivnet og centralstøvsuger Forsinkelse - 14. oktober 2005
Jvf. den reviderede tidsplan, skulle der støbes gulv i dag... det kan ikke nås, da smeden først er færdig d. 18. oktober. Byggeriet er altså ca. 1½ uge forsinket.... men entreprenøreren fortsætter det gode arbejde med "oprejst pande" og forventer at indhente den tabte tid og dermed at kunne overholde tidsplanen om, at huset er lukket senest d. 1. dec. 2005.


18. oktober 2005
Mandag og tirsdag er der arbejdet på højtryk. Der er nu lagt varmvandsrør ud samt ca. 900 meter rør til gulvvarme. Det rivnet, der er lagt ud på gulvet, har masker på 10x10 cm.. Normalt vil man bruge 15x15 cm. mellem maskerne, men der er en større stabilitet i mindre masker.

 

Gulvvarme 

Powered by Style-CMS